Proč stojí za to nakupovat v Botyk.cz?
10 důvodů
Botyk.cz Zákaznický servis Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je to otázka důvěry ze strany zákazníka. Respektujeme soukromí našeho zákazníka.

Všechny údaje poskytnuté zákazníky shromažďujeme a chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel má právo nahlížet do svých osobních údajů a právo je opravovat a odstraňovat.

Shromažďování a použití údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem provedení objednávky, záruky, vrácení a výměny zboží, a také za účelem realizace partnerského programu, systému komentářů a jiných činností spojených s provozováním služeb a prodejem zboží.

Telefonní kontakt, který je třeba napsat ve formuláři objednávky, je nezbytný v případě dotazů a činností spojených s realizací objednávky. Telefonní kontakt není předáván kurýrovi a jiným třetím osobám, vyjma případu, kdy Kupující uvede v objednávce jinak.

Login a heslo zabezpečují přístup do profilu zákazníka. V profilu zákazníka lze shromažďovat, kontrolovat a aktualizovat osobní údaje, především ty, které se týkají doručovací adresy, způsobu doručení a platby, možnosti subskripce newsletteru a historii objednávek. Zákazník se zavazuje nesdělovat login a heslo jiným třetím osobám. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za omyly, zapomenuté heslo, ztracení přihlašovacích údajů, atd.

Přístup

Přístup k údajům mají pouze oprávněné osoby. Shromážděné osobní údaje nesdělíme ani neprodáme žádné třetí straně. Využíváme je jen pro potřeby realizace objednávek a subskripce newsletteru. V rámci realizace objednávky je nezbytné uvedení správné doručovací adresy, kterou musíme zpřístupnit dopravci (kurýrovi) za účelem dodání zboží.

Anonymní prohlížení webu

Obchod Botyk.cz a všechny jeho podstránky lze navštěvovat a prohlížet bez udání jakýchkoli osobních údajů. Během navštěvy obchodu lze udržet anonymitu, ale objednání zboží a jeho realizace jsou spojeny s udáním správných údajů (adresa a kontakt).

Reklamní účely

Vaše osobní údaje používáme pro reklamní účely, tj. pro poskytování informací o námi nabízených službách a produktech, se souhlasem jejich majitele. Mailingový marketing použiváme jen v souladu se zákonem, až po získání souhlasu zákazníka/uživatele. Založení a vedení profilu zákazníka neznamená, že budou zákazníkovi zasilány newslettery, jen e-maily nezbytné k realizaci objednávek. Do newsletteru se lze kdykoliv zapsat, ale i odepsat. Subskripce newsletteru je dobrovolná a je zdarma.

VIZ: Proč stojí za to se zapsat do newsletteru Botyk.cz